Suomen partiolaisten jäsenkirje syksy 2015

Kuksapartiorekisteri.png

Jäsenlaskutus alkaa pian
Uusien jäsenten osalta se on jo alkanut!

Tarkastathan tietosi pikimmiten ja korjaat puuttuvat tai väärät tiedot itse partiorekisteri Kuksaan tai ilmoitat muutoksista lippukuntaan. Jos teet tämän 19.10. mennessä, ei tarvitse harmitella vääriä laskuja tai että partioviestit menevät väärään paikkaan. Ohjeita alla.

Tee siis päivän hyvä työ ja maksa laskusi eräpäivään mennessä!

Ystävällisin terveisin

Ville Jokinen
jäsenhallintakoordinaattori
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Olet partiolainen vain maksamalla jäsenmaksusi!

Viime vuonna siirryimme käyttämään uutta jäsenrekisteriä, joka toi meille kaikille uusia palveluita ja ominaisuuksia. Partiorekisteri Kuksan kautta pääsemme hallinnoimaan omia jäsentietojamme ja ilmoittautumaan partiotapahtumiin ja koulutuksiin.

Partiorekisterin kautta laskutetaan myös jäsenmaksut. Viime vuonna laskutus tapahtui ensimmäistä kertaa Kuksan kautta ja se aiheutti jonkin verran reklamointeja väärien yhteystietojen ja jäsenlajien muodossa. Laskun saivat myös muutamat, jotka olivat jo ilmoittaneet eronneensa partiosta. Tämän viestin tarkoituksena on vähentää virheellisiä laskuja ja saada asia hoidettua kerralla oikein. Toivomme siis, että tarkastat omat tai huollettavasi tiedot ja virheellisissä tapauksissa toimit kirjeessä olevien ohjeiden mukaan.

Omat tiedot (jäsen/huoltaja)

Nimi: [[Etunimi]] [[Sukunimi]]
jäsennumero:  [[Jasennumero]]
osoite: [[Katuosoite]], [[Postinumero]] [[Postitoimipaikka]]
puhelin (jäsenen oma, ei huoltajan): [[Puhelin]]
sähköposti (jäsenen oma, ei huoltajan): [[Sahkoposti]]

lippukunta: [[Lippukunta]]
jäsenyys (jäsenlaji): [[JasenlajiFI]]
Jäsenlajeista lisätietoa

jäsenlaskun saaja: [[MaksajaEtunimi]] [[MaksajaSukunimi]]
laskutustapa: [[MaksajanLaskutustapaSP]]

Jos sinulle on merkitty huoltaja, näkyy hänen tietonsa tässä. Tähän tulostuu vain yksi, vaikka sinulla olisi useampi huoltaja. Kaikilla alle 18-vuotiailla tulisi olla huoltaja rekisterissä, sillä jatkossa ilmoittautuminen joihinkin tapahtumiin tulee hoitaa huoltajan tunnuksilla. Eli kannattaa hoitaa asia jo nyt kuntoon. Huoltajan voi lisätä lippukunta!

huoltaja: [[HuoltajanEtunimi]] [[HuoltajanSukunimi]]
huoltajatunnus: [[HuoltajanJasennumero]]

Jäsenlaskutus

Jäsenlaskutus alkoi uusien jäsenten osalta jo syyskuun alussa ja jatkuu viikoittain läpi syksyn. Vanhojen jäsenten laskutus alkaa 19.10. Huomaa, että kaikki lippukunnassa eivät välttämättä saa laskua samana päivänä, joten omaa kannattaa odottaa.

Maksamalla jäsenmaksun eräpäivään mennessä varmistat pääsysi partioelämyksiin ja olet vakuutettu partiotoiminnassa. Maksuun sisältyy keskusjärjestön, partiopiirin ja mahdollinen lippukunnan jäsenmaksu.

Hoida maksu heti, jotta säästämme muistutuksesta aiheutuneet kulut tärkeämpiin asioihin. Käytämme maksumuistutuksiin vuosittain kymmeniä tuhansia euroja.

Jäsenellä on mahdollisuus anoa jäsenmaksuvapautusta omalta piiriltä sosiaalisilla perusteilla vuodeksi kerrallaan. Lisätietoa löydät piirien nettisivuilta. Jäsenpalvelut

Tietojen päivittäminen

nämä voi jäsen tai jäsenen huoltaja (jos lisätty Kuksaan) tehdä itse

  • sähköpostin lisääminen Kuksaan
  • yhteystietojen muutokset Kuksaan
  • ilmoittautuminen joihinkin partiotapahtumiin

Ilmoita nämä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalle

  • nimenmuutokset
  • huoltajan lisääminen
  • jäsenlajin muutokset (perheessä useampia partiolaisia)
  • pestitiedot
  • eroaminen partiosta
  • uusien jäsenten ilmoittautuminen

Ohjeita tietojen päivittämiseen

lisää ohjeita: www.partio.fi/kuksaohje